Ἐπανεκκίνηση οἰκονομίας

ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας θεωρεῖται δεδομένη πλέον, καθὼς ἡ ἀνοδικὴ πορεία συνεχίζεται στὸ Χρηματιστήριο καὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ δὲν φείδεται καλῶν προβλέψεων πλέον· ὄχι ὅτι τὴν ἔπιασε πόνος γιὰ τὴν Ἑλλάδα, κάθε ἄλλο, ἀλλὰ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ καλοῦ ὀνόματός της στὴν Εὐρωζώνη, ἀφοῦ ἐπὶ τριετία εἶχαν ἐξωκείλει στὴν καταστροφολογία. Στὸ ἐσωτερικὸ ἡ μείωση τοῦ ἐλλείμματος καὶ τοῦ χρέους ὡς ποσοστοῦ τοῦ ΑΕΠ θεωρεῖται καλὸς οἰωνός, ἐνῶ ἀναμένεται ἡ ἐξαγγελία τῶν πρώτων ἀποκρατικοποιήσεων· ὁ πρωθυπουργὸς ἐπισκέπτεται τὸ Κατὰρ τὴν Δευτέρα γιὰ τὴν συζήτηση σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο τῶν ἐπενδυτικῶν του προγραμμάτων, μακρυὰ ἀπ’ τὶς παρεμβάσεις τῆς οἰκογενείας τοῦ σοσιαλιστοῦ προκατόχου του. Στὴν Εὐρωζώνη εἶναι ἑδραιωμένη πλέον ἡ πεποίθηση ὅτι ἡ ἀνάκαμψη ἀρχίζει ἐντὸς τοῦ ἔτους, καὶ ἤδη πολλὲς εὐρωπαϊκὲς ἑταιρεῖες ἄρχισαν τὴν ἐπαναδραστηριοποίησή τους στὴ χώρα μας, μετὰ τὴν σημαντικὴ μείωση τῶν ἐργασιῶν τους τὰ προηγούμενα χρόνια.