Αἴγυπτος, δεκάδες νεκροὶ

Στὴν Αἴγυπτο οἱ νεκροὶ πλησιάζουν τὶς ἕξι δεκάδες, σὲ διαδηλώσεις γιὰ τὴν δεύτερη ἐπέτειο τῆς ἐπαναστάσεως καὶ στὸ Πὸρτ Σάιντ, γιὰ τὴν καταδίκη τῶν ὑπευθύνων γιὰ συγκρούσεις μὲ ἀφορμὴ ποδοσφαιρικὸ ἀγῶνα· ἡ κατάσταση παραμένει ἔκρυθμη κι ὁ στρατὸς ἀνέλαβε τὴν τήρηση τῆς τάξεως στὸ Πὸρτ Σάιντ, καὶ γιὰ τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τῆς διώρυγας τοῦ Σουέζ, ἐνῶ οἱ ἀντίπαλοι τοῦ Μωχάμεντ Μόρσι ζητοῦν τὴν παραίτησή του. Ὁ πρόεδρος ἔχει τὴν ὑποστήριξη τῶν «Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων», ἀλλὰ ἀμφισβητεῖται τὸ ἐὰν διατηρεῖ τὴν ἀποδοχὴ τῆς πλειοψηφίας τῶν Αἰγυπτίων· ἡ ἀναταραχὴ μᾶλλον θὰ διαρκέσει, καθὼς παρεμβαίνουν καὶ ἐξωτερικοὶ παράγοντες. Στὸ Μαλὶ οἱ στρατιωτικὲς δυνάμεις τῆς Γαλλίας καὶ τοῦ Μαλὶ ἀπελευθέρωσαν τὸ Γκάο, ὀχυρὸ τῶν Ἰσλαμιαστῶν, καὶ πολιορκοῦν τὸ Τομποκτού, ἐνῶ ἔχουν εἰσέλθει καὶ στρατεύματα ἀπ’ τὶς γειτονικὲς χῶρες· μέσα σὲ δύο ἑβδομάδες οἱ Γάλλοι ἐπέτυχαν τὸν σκοπό τους γιὰ ἐκδίωξη τῶν Ἰσλαμιστῶν.