Πυρπόληση ἱερῶν βιβλίων

Οἱ κυβερνητικὲς καὶ γαλλικὲς δυνάμεις ἀνακατέλαβαν τὸ Τομπουκτοῦ στὸ βόρειο Μαλί, ἀλλὰ βρέθηκαν μπροστὰ στὴν πυρπόληση τῶν ἱερῶν βιβλίων τῆς παλαιᾶς βιβλιοθήκης· οἱ Ἰσλαμιστὲς δείχνουν ὅτι εἶναι ἱερόσυλοι, ἀπέναντι στὰ μνημεῖα τῆς ἱστορικῆς πρωτευούσης τῆς μεγάλης αὐτοκρατορίας πρὸ μερικῶν αἰώνων. Ἐλάχιστες εἶναι οἱ περιπτώσεις στὴν ἰσλαμικὴ ἱστορία πυρπολήσεως ἱερῶν βιβλίων· πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ἄλλα εἶναι τὰ κίνητρα τῶν ἀνταρτῶν κι ὄχι θρησκευτικά, διότι καὶ οἱ Ταλιμπὰν εἶχαν καταστρέψει τὰ ἀγάλματα τοῦ Βούδα κι ὄχι ἰσλαμικὰ ἱερά. Πάντως ἀπομένει πρὸς ἀπελευθέρωση μόνο ἡ πόλη Κιντάλ, ἐνῶ οἱ Γάλλοι καταστρώνουν σχέδια γιὰ τὴν ἐκδίωξη τῶν Ἰσλαμιστῶν ἀπ’ τὰ κρησφύγετά τους στὴν Σαχάρα· θεωρεῖται τὸ πιὸ δύσκολο μέρος τῆς ἐκστρατείας, παρὰ τὴν ἄφιξη ἐνισχύσεων ἀπὸ ἀφρικανικὲς χῶρες σὲ σημαντικὸ βαθμό.