Αἴγυπτος, ἀνάδειξη στρατοῦ

Στὴν ἀνάδειξη τοῦ στρατοῦ ὡς ρυθμιστικοῦ παράγοντος ὁδηγοῦν οἱ συνεχιζόμενες συγκρούσεις καὶ οἱ νεκροὶ στοὺς δρόμους τῶν πόλεων τῆς Αἰγύπτου· ὁ κόσμος δὲν σέβεται τὸν στρατιωτικὸ νόμο καὶ πολλοὶ κυκλοφόρησαν καὶ συγκρούσθηκαν μὲ τὴν ἀστυνομία. Ὁ ἀρχηγὸς Ἐνόπλων Δυνάμεων κάλεσε τὶς πολιτικὲς δυνάμεις σὲ διάλογο, γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, κι ἄφησε ἀνοικτὸ τὸ ἐνδεχόμενο ἄλλων ἐξελίξεων· ἡ ἀντιπολίτευση δέχθηκε στὴν ἀρχή, ἀλλὰ ἀπέρριψε στὴ συνέχεια, τὴν ἔκκληση τοῦ προέδρου γιὰ συνομιλίες καὶ ζητάει τὴν προσφυγὴ στὶς κάλπες. Δύο χρόνια μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως ἡ μεγαλύτερη ἀραβικὴ χώρα βρίσκεται στὸ ἴδιο ἀκριβῶς σημεῖο· ὁ Μωχάμεντ Μόρσι ἔχει ἀπογοητεύσει τὸν αἰγυπτιακὸ λαό, ὅπως παραδέχονται ὅλοι σχεδὸν οἱ παρατηρητές, ἐνῶ καὶ τὸ κίνημα τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων ἔχει ἀποδυναμωθεῖ.