Λίστα Λαγκάρντ, ἀπεργίες

Οἱ ἐργασίες τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς ἀποκαλύπτουν ἀπ’ τὴν πρώτη μέρα τὶς διασυνδέσεις τῶν ὑπουργῶν μὲ τὶς ἀποκρύψεις τῶν στοιχείων, ἐνῶ κορυφώνονται σήμερα οἱ ἀπεργίες· ἀπ’ τὴν Ἄνοιξη τοῦ 2010 γνώριζε ὁ τσάρος τὴν ὕπαρξή της καὶ τὴν παρέλαβε τὸν Σεπτέμβριο, ἐνῶ μᾶλλον ἦταν ἐνήμερος καὶ ὁ πρόεδρός του. Στὰ σκάνδαλα πολεμικοῦ ὑλικοῦ πολλὰ θὰ ἀποκαλυφθοῦν τὸν ἑπόμενο μῆνα, κατὰ τὴν ἀκροαματικὴ διαδικασία, ἐνῶ ἡ διαπλοκὴ συνεχίζει τὴν ἀπόκρυψη τῶν στοιχείων· ὁ πρωθυπουργὸς τῆς ἐποχῆς δὲν φαίνεται καθόλου ἄσχετος, ἂν καὶ προβάλλεται ἀπ’ τοὺς φραγκόδουλους ὡς ἐναλλακτικὴ λύση, χωρὶς διευκρινίζειν ἂν ἐννοοῦν στὸν Κορυδαλλὸ ἢ κάπου ἀλλοῦ. Ἡ ἀπειλὴ θεωρεῖται χειρότερη γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, διότι ἔρχεται μὲ τὶς διασυνδέσεις τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν ἄριστα τὶς ἐπιδόσεις τους ἐπὶ σοσιαλισμοῦ· ἔρχονται αὐτὰ μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς ἐπισκέψεως στὴν Ἀμερική. Ἡ κατακραυγὴ κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου γενικεύεται στοὺς ὀπαδούς.