ΠΑΜΕ, κατάληψη ὑπουργείου

Ἡ κατάληψη τῶν γραφείων τοῦ ὑπουργοῦ Ἐργασίας ἀπ’ τοὺς συνδικαλιστὲς τοῦ ΠΑΜΕ εἶχε ἄσχημη γι’ αὐτοὺς κατάληξη• περίπου τεσσαράκοντα συνελήφθησαν καὶ παρεπέμφθησαν στὸν εἰσαγγελέα, ἀφοῦ πέρασαν τὸ βράδυ στὴ ΓΑΔΑ. Οἱ ἐργαζόμενοι ἔχουν ἀπόλυτο δίκαιο στὶς διεκδικήσεις τους, ἀλλὰ ἡ ὑπερβολὴ τοὺς ὁδηγεῖ σὲ ἀκρότητες, ὁπότε χάνουν καὶ τὸ δίκαιό τους• ἂν καὶ αὐτοὶ ἦταν ὅλοι τους συνδικαλιστές, μὲ τὰ προνόμιά τους μέχρι πέρυσι, οἱ ὁποῖοι κάθε ἄλλο, παρὰ νομιμοποιοῦνται ὡς ἐκπρόσωποι τῶν ἐργαζομένων, διότι δὲν πῆγαν νὰ καταλάβουν καὶ τὸν «Ριζοσπάστη», ὅπου οἱ ἀπολύσεις εἶναι καθημερινὸ φαινόμενο. Ἡ οὐσία εἶναι ἄλλη, τὸ ΚΚΕ, σὲ ἀντίδραση πρὸς τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναδειχθεῖ ὡς πρωτοπορία στοὺς ἐργατικοὺς ἀγῶνες…