Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Γιὰ τρίτη μέρα συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις τῶν ἀγορῶν, ἐξ αἰτίας κυρίως τῆς ἀβεβαιότητος ὡς πρὸς τὸ θέμα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προϋπολογισμοῦ• ὅλα ὅμως βελτίωσαν τὴν θέση τους, εὐρώ, 1,3564 δολλάρια καὶ 127,0250 γιέν, χρυσός, 1675,75 καὶ πετρέλαιο, 117,69. Πάντως ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διατήρησε σταθερὸ τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο, 0,75%, ὅπως ἀναμενόταν, καθὼς θεωρεῖ ἐπαρκῆ τὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς• στὶς Βρυεξέλλες ἡ ἀνησυχία παραμένει, παρὰ τὴν συμφωνία Γαλλίας καὶ Γερμανίας, διότι ἐμφανίζεται ἀνυποχώρητος ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργός. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ψυχολογίας τῶν Εὐρωπαίων ἐπιχειρηματιῶν ἐνισχύει τὶς ἐπενδυτικὲς πρωτοβουλίες, ἐνῶ διευρύνονται οἱ δυνατότητες συνεργασίας μὲ τὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες• ἡ Γερμανία ἀποτελεῖ καὶ πάλι τὴν ἀτμομηχανὴ τῆς Εὐρωζώνης, ἐνῶ παρουσιάζει ἀρκετὰ προβλήματα ἡ Γαλλία, διότι καθυστερεῖ τὶς μεταρρυθμίσεις, μὲ τὴν κυβέρνηση ἀρκετὰ διστακτικὴ στὶς πρωτοβουλίες της. Ἡ ἀνάκαμψη ἔρχεται μᾶλλον ἀπ’ τοὺς δύο πόλους τὸν σκληρὸ δυναμικὸ πυρῆνα καὶ τοὺς νότιους.