Ἀναθεώρηση ὅρων, δεδομένη

Ἡ ἀναθεώρηση τῶν ὅρων τοῦ Μνημονίου θεωρεῖται δεδομένη στὶς Βρυξέλλες καὶ στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ ἀπομένει ὁ κατάλληλος χρόνος γιὰ τὴν διαπραγμάτευσή της, μετὰ τὴν παραδοχὴ τῆς λάθος συνταγῆς ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο• ἡ παραφιλολογία τῆς διαπλοκῆς ὀργιάζει, ὅπως τὸ Θέρος μὲ τὸ κούρεμα, ἡ οὐσία εἶναι ἄλλη. Ὅπως ἔγιναν οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν αὔξηση τῆς δόσεως ἀπὸ 34 δὲ 53 δις εὐρώ, ἔτσι καὶ γιὰ τὴν ἀναθεώρηση προϋποτίθεται ἡ καλὴ προετοιμασία τοῦ θέματος• δύο εἶναι τὰ ἐπιχειρήματά μας, πέραν τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀξιοπιστίας μας, ἡ καλὴ πορεία τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Ἀμφότερα ἐξασφαλίζονται, ὁπότε τίθεται τὸ ζήτημα τῶν ἀρνητικῶν ὅρων, ὅπως ὑψηλὸ ΦΠΑ σὲ ἑστίαση καὶ ἄλλα• εἶναι δύσκολη ἡ ἀπόρριψη ἀπ’ τὴν τρόϊκα τῶν αἰτημάτων αὐτῶν, διότι ἐνισχύουν καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Ἡ τακτικὴ εἶναι γνωστὴ καὶ ἀπέδωσε πέρυσι τὰ μέγιστα.