Πυρηνικὰ Βορείου Κορέας

Ἡ Βόρειος Κορέα ἔκανε χθὲς τὴν τρίτη ὑπόγεια πυρηνικὴ δοκιμή της καὶ προκάλεσε τὴν ἔντονη καταδίκη ὁλοκλήρου τῆς διεθνοῦς κοινότητος• ἡ δοκιμὴ ἔγινε σὲ ἕνα χιλιόμετρο βάθος, σὲ στρατόπεδο στὶς βορειοανατολικὲς ἐπαρχίες της κι ἔγινε αἰσθητὴ ὡς σεισμὸς μεγέθους τεσσάρων βαθμῶν τῆς κλίμακος ρίχτερ. Ἀπ’ τὴν στενώτερη σύμμαχό της, τὴν Κίνα, μέχρι τὴν φίλη της Ρωσία, τὸν ΟΗΕ, τὴν Ἀμερική, τὴν Ἰαπωνία καὶ τὴν Εὐρώπη, ὅλοι καταδίκασαν τὴν πυρηνικὴ δοκιμή, ἐνῶ συνέρχεται τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας γιὰ τὴν συζήτηση τοῦ προβλήματος καὶ τὴν λήψη ἀποφάσεως γιὰ πρόσθετες κυρώσεις. Ὁ λαὸς τῆς κομμουνιστικῆς χώρας κυριολεκτικὰ λιμοκτονεῖ, μὲ σημαντικὲς ἐλλείψεις σὲ βασικὰ ἀγαθά, ἀλλὰ τὸ καθεστὼς διαθέτει μυθώδη ποσὰ γιὰ πυρηνικὲς ἔρευνες καὶ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του καὶ μόνο.