Λαγκάρντ, ἀκρότητες, ὡς συνοδοιπόροι

Οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς παρεμβάσεις στὴ λίστα Λαγκὰρντ καὶ οἱ ἀκρότητες κουκουλοφόρων καὶ τρομοκρατῶν δείχνουν ὅτι παρεμβαίνουν στὴν πολιτική μας ζωὴ ὡς συνοδοιπόροι• ἡ ἔρευνα ἀπέδειξε ὅτι ἀπ’ τὸν Σεπτέμβριο 2010 οἱ παρεμβάσεις γίνονταν μὲ κωδικοὺς τὰ ὀνόματα τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ του, ἐνῶ ἦταν δεδομένη, ὄχι μόνο ἡ ἀνοχὴ πρὸς τοὺς κουκουλοφόρους, ἀλλὰ καὶ ἡ συνεργασία ἀστυνομικῶν μαζί τους, ὅπως ἔχουν καναγραφεῖ ἀπὸ τηλεοπτικὲς κάμερες. Ἡ κυβέρνηση ἀπέφευγε συστηματικὰ τὴν ἐκκαθάριση τῶν ὀχυρῶν τῶν κουκουλοφόρων, ἐνῶ ἔδειχνε ὑπογείως τὴν ἀνοχή της πρὸς τοὺς τρομοκράτες, διότι δὲν συνέλαβε κανέναν, πέραν τῶν παρονυχίδων τοῦ 2002• οἱ ἐπιχειρήσεις στὸ Βελβενδὸ καὶ στὴ Χαλκιδικὴ ἔγιναν ἀπὸ στρατιωτικῆς ἐκπαιδεύσεως ἄτομα, μὲ ἀποδεδειγμένο συντονισμὸ μηχανισμῶν τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν.