Ἐπανεκκίνηση οἰκονομίας

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἀρχίζει, μὲ ὁλοκλήρωσή της τὸν Ἰούνιο κι ἀνάκαμψη ἀπ’ τὸν Σεπτέμβριο, κατὰ τὸ κυβερνητικὸ πρόγραμμα καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἀποβλέπει ὁ νέος ἀναπτυξιακὸς νόμος καὶ ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς• σὲ φιλικὴ συζήτηση, σὲ τραπέζι μὲ βουλευτές του, ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τόνισε ὅτι τὸ τρίμηνο αὐτὸ εἶναι τὸ δυσκολώτερο γιὰ τὴν χώρα, ἀλλὰ ὑπογράμμισε τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐπισκέψεώς του στὸ Κατὰρ καὶ ἐκείνης τοῦ Γάλλου προέδρου στὴν Ἀθήνα. Ἤδη τὸ Κατὰρ ἀνανέωσε τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὸ Ἑλληνικό, ἀποκτᾶ τὴν νησίδα Ὀξυὰ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς ἔδωσε προσωπικὴ διαβεβαίωση στὴν ἑταιρεία χρυσοῦ Eldorado γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς ἐπενδύσεώς της στὴ Θράκη, ἐντὸς δέκα ἡμερῶν καὶ τὴν ἀποελεσματικὴ προστασία τῆς ἄλλης στὴν Χαλκιδική• ὁπωσδήποτε οἱ ὑπονομεύσεις δὲν σταματοῦν, μὲ κυριώτερη ἐκείνης τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν κερδοσκόπων, ὅπως ἔγινε μὲ τὴν χθεσινὴ κατάρρευση τοῦ Χρηματιστηρίου.