Πρὸς ἀναδιοργάνωση πολιτικῶν δυνάμεων

Ἡ ἀναδιοργάνωση τῶν πολιτικῶν δυνάμεων ἔχει ἀρχίσει, μὲ πρῶτο τὸ συνέδριο τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ ἐξαρτᾶται ὁ τρόπος τῆς ὁλοκληρώσεώς της ἀπ’ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας• εἴτε ἐπιτύχει εἴτε ὄχι, θὰ ἐπεκταθεῖ σὲ ὅλα τὰ κόμματα, ἀναλόγως πρὸς τὶς ἐξελίξεις. Ἡ διαδικασία τοῦ ΠΑΣΟΚ μᾶλλον ἀποβαίνει ἱκανοποιητικὴ γιὰ τὸν πρόεδρό της, διότι θεωρεῖται διαδικασία ἐξαγνισμοῦ ἀπ’ τὴν προηγούμενη διακυβέρνηση καὶ τὴν μνημονιακὴ πολιτική• ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας πρὸς τὸ Θέρος φέρνει τὴν ἀναδιοργάνωση καὶ στὰ ἄλλα δύο κόμματα τῆς συγκυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἤδη ὁ ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνει τὴν ἀποτυχία τῆς πολιτικῆς του, γιὰ σύντομη ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως, καὶ μιλάει γιὰ μακροχρόνιο ἀγῶνα καὶ σταδιακὴ ἱκανοποίηση τῶν ἀδικιῶν, ἐνῶ ἀποφεύγει πλέον τὴν ὑπόσχεση γιὰ καταγγελία τοῦ Μνημονίου.