Προμήθειες τοῦ δημοσίου

Ἡ ἠλεκτρονικὴ ὀργάνωση τῶν προμηθειῶν τοῦ δημοσίου γίνεται, μᾶλλον γιὰ πρώτη φορά, συστηματικά• οἱ 6930 φορεῖς ποὺ εἶχαν δικαίωμα γιὰ διαγωνισμοὺς προμηθειῶν μειώνονται σὲ 621 καὶ μὲ αὐστηρὸ ἔλεγχο ἀπὸ τὶς δικαστικὲς ἀρχές. Ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ βρίσκεται στὶς τοπικὲς ἀρχὲς καὶ περισσότερο στὴν αὐτοδιοίκηση, ὅπου ὀργιάζουν κυριολεκτικὰ οἱ διορισμοὶ καὶ οἱ ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεις ἔργων σὲ ἡμετέρους• ἔρχονται οἱ ἐκλογές, οἱ ἄρχοντες φεύγουν, ἀλλὰ τὸ χρέος τῶν καταχρήσεων μεταβιβάζεται στοὺς ἑπομένους κι αὐτοὶ ἀπαιτοῦν χρηματοδότηση ἀπ’ τὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν τους. Οἱ διασυνδέσεις τῶν τοπικῶν ἀρχόντων μὲ τὴν τοπικὴ καὶ ἐθνικὴ διαπλοκή, στὶς μικρὲς καὶ μεγάλες πόλεις περισσότερο, εἶναι ἡ δεύτερη πλευρὰ τῆς ἀπάτης.