Πρώτη συνάντηση, ἱκανοποίηση τρόϊκας

Στὴν πρώτη συνάντησή της μὲ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν, ἡ τρόϊκα ἔμεινε ἱκανοποιημένη γιὰ τὴν πορεία ἐφαρμογῆς τοῦ προγράμματος• σήμερα, μὲ τὸν ὑπουργὸ Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως, θὰ συζητήσει τὰ προβλήματα τῆς δημοσίας διοικήσεως. Ὁπωσδήποτε τὰ προβλήματα εἶναι πολλά, ἀλλὰ τὸ κριτήριο εἶναι ὁ ρυθμὸς ἀντιμετωπίσεώς τους -ὅταν ἔχει προηγηθεῖ ἡ τριετία, ὄχι μόνο τῆς πλήρους ἀπραξίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑπονομεύσεώς της-, ὁ ὁποῖος κρίνεται ἐπαρκής• ὅταν συνεκτιμηθεῖ καὶ ἡ ἐκ τῶν ὑστέρων ἀναγνώριση τοῦ ἀρχικοῦ λάθους πολιτικῆς καὶ τὰ ἰταλικὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα, τότε ἡ ἀξιολόγηση γίεται μὲ ἄλλες παραμέτρους, σὲ σύγκριση μὲ τὶς προηγούμενες. Σήμερα ἡ οὐσιαστικὴ συζήτηση μεταφέρεται στὶς Βρυξέλλες, στὸ Συμβούλιο τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, ὅπου γίνεται καὶ ἡ ἀξιολόγηση τῆς Κύπρου, μὲ τὴν νέα κυβέρνησή της.