Θεώμενος Εὐριπίδου Τρῳάδας

Ὁ τύραννος Ἀλέξανδρος ἦταν ἀπ’ τοὺς χειρότερους στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία• εἰς τὰς Φερὰς καὶ ὁλόκληρον τὴν Θεσσαλία εἶχε ἐπιβάλει τὰ χειρότερα βασανιστήρια στοὺς πολίτες τους. «Τὴν δὲ λόγχῃ, ᾗ Πολύφρονα τὸν θεῖον ἀπέκτεινε»• τὴν δὲ λόγχη, μὲ τὴν ὁποία σκότωσε τὸν θεῖο του Πολύφρονα, διάδοχο τοῦ Ἰάσονος. «Καθιερώσας καὶ καταστέψας ἔθυεν ὥσπερ θεῷ καὶ Τύχωνα προσηγόρευε»• τὴν εὐλόγησε καὶ τὴν στεφάνωσε καὶ θυσίαζε σὲ αὐτὴν ὅπως σὲ θεό, ἀποκαλώντάς την Τύχωνα. «Τραγῳδὸν δέ ποτε θεώμενος Εὐριπίδου Τρῳάδας ὑποκρινόμενον ᾤχετο ἀπιὼν ἐκ τοῦ θεάτρου»• κάποτε παρακολουθώντας τραγῳδὸ εἰς τὰς Τρῳάδας τοῦ Εὐρυπίδου ἀποχώρησε ἀπ’ τὸ θέατρο. «Καὶ πέμψας πρὸς αὐτὸν ἐκέλευε θαρρεῖν καὶ μηδὲν ἀγωνίζεσθαι διὰ τοῦτο χεῖρον»• καὶ τὸν εἰδοποίησε νὰ συνεχίσει τὶς παραστάσεις καὶ νὰ μὴν τὸ θεωρήσει προσβλητικό. «Οὐ γὰρ ἐκείνου καταφρονῶν ἀπελθεῖν, ἀλλὰ τοὺς πολίτας»• δὲν ἀποχώρησε περιφρονώντας ἐκεῖνον, ἀλλὰ αἰσχυνόμενος πολίτας.