Τρόϊκα, συζητήσεις τριβῆς

Ὡς συζητήσεις τριβῆς, καὶ μᾶλλον γιὰ τὰ προσχήματα, θεωροῦνται οἱ ἀντιρρήσεις τῆς τρόϊκας στὰ περισσότερα θέματα• ὅταν, ἐπισημαίνουν εὐρωπαϊκοὶ κύκλοι, τὸ Γιούροσγκρουπ ἐκφράζει τὴν ἀπόλυτη ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν πρόοδο τῆς Ἑλλάδος, ἔναντι ἁπλῆς καλῆς πορείας γιὰ Ἰρλανδία καὶ Πορτογαλία, δὲν εἶναι δυνατὸν οἱ ὑφιστάμενοί τους ἔχειν διαφορετικὰ ἄποψη. Οἱ ἀντιρρήσεις ἀφοροῦν τρέχοντα προβλήματα, τὰ ὁποῖα καὶ ἀντιμετωπίζονται, ἀλλὰ δίδουν τροφὴ στὴν ἀτλαντοκίνητη διαπλοκὴ γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας• φυσικά, συμβάλλουν καὶ οἱ παρατρεχάμενοι τοῦ ΔΝΤ, ὅπως εἶχαν κάνει καὶ τὸ Φθινόπωρο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μείνει χωρὶς ρευστότητα ἡ ἀγορὰ στὶς γιορτές. Καὶ τότε ἡ διαπλοκὴ προέβλεπε τὴν ἀποτυχία• ὁ ρόλος της εἶναι γνωστὸς πλέον, ἀλλὰ οἱ συνιστῶσες της στὸ Χρηματιστήριο καλὰ κρατοῦν καὶ προκαλοῦν τὴν πτώση του. Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν ὁλοκληρώνεται τὸν ἄλλο μῆνα, παρὰ τὶς παρεμβολὲς τῶν κερδοσκοπικῶν, ἀμερικανικῶν καὶ ἐπιχωρίων, κεφαλαίων.