Προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς

Ἡ συμφωνία μὲ τὴν τρόϊκα θεωρεῖται δεδομένη, διότι οὐδέποτε ἐτέθησαν δυσβάστακτοι ὅροι στὴν κυβέρνηση• ἡ ἐντολὴ τῶν Βρυξελλῶν –καὶ τοῦ Βερολίνου φυσικά-, εἶναι ἡ διευκόλυνση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἐγκατάλειψη τῆς πολιτικῆς λιτότητος τῆς τριετίας. Τὰ παρουσιαζόμενα προβλήματα ἦταν ἐξ ἀρχῆς δευτερεύοντα, διότι ἕνα ἦταν βέβαιο, ὅτι ἦταν λάθος ἡ ἀρχικὴ σύνθεση τοῦ Μνημονίου καὶ ὅτι εἶχε δίκαιο ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὅταν ἀπὸ τριετίας φώναζε, «δῶστε ἀνάσα στὴν ἀγορά»• ἡ προπαγάνδα καταστροφολογίας τῆς διαπλοκῆς ἀποδείχθηκε γιὰ ἄλλη μιὰ φορά. Καλλιεργοῦσαν ἀτμόσφαιρα ἀπογνώσεως καὶ διαλύσεως τῶν πάντων, γιὰ ἕναν καὶ μόνο λόγο, τὴν ὑπονόμευση τοῦ κλίματος ἐμπιστοσύνης τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς εὐνοϊκῆς ψυχολογίας πρὸς τὸν πρωθυπουργό.