Προανακριτική, περιπλοκὲς ἀνακρίσεων

Οἱ ἀνακρίσεις στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ συναντοῦν πολλὰ προβλήματα, ἐγγενῆ σὲ παρόμοιες ὑποθέσεις, ἀλλὰ μὲ ἀποτέλεσμα τὴν παράταση τῶν ἐργασιῶν της• στὰ ἐσωτερικά της, τὸ κύριο εἶναι ἡ ἀγωνιώδης προσπάθεια τῆς ὑστερικῆς τοῦ ἀποκρύψαι ἀποκαλύψεις γιὰ τὸν πατέρα της, ἐνῶ οἱ ἐξαδέλφες μᾶλλον προσέρχονται βιαίως, διότι πολιτικὰ δὲν πείθει τὸ δικονομικὸ ἐπιχείρημα, ὅτι εἶναι κατηγορούμενες σὲ ἄλλες ἀρχές. Ἐὰν πράγματι πιστεύουν ὅτι εἶναι ἀθῶες ὀφείλουν αὐτοβούλως νὰ προσέλθουν μὲ τὴν προσκόμιση ὅλων τῶν στοιχείων κι ὄχι νὰ ἀναμένουμε τήν, φύσει χρονοβόρα, ἔρευνα τοῦ ΣΔΟΕ. Κάτι ἄλλο συμβαίνει φαίνεται. Ἡ συγκάλυψη εἶναι προφανὴς ἀπ’ τὴν διαπλοκή, καθὼς ὁδηγοῦνται στὸν ἀνακριτὴ τὰ τρωκτικά της τῆς τριακονταετίας, ἀκόμη καὶ οἱ ἐκλεκτοὶ τῶν ἀμερικανικῶν κυκλωμάτων• ἀναμένονται πολὺ περισσότερες ἀποκαλύψεις στὸ ἄμεσο μέλλον.