Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς κυπριακῆς κρίσεως, ἀλλὰ ὄχι μὲ σοβαρὲς διαστάσεις• τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερό, στὰ 1,2984 δολλάρια καὶ καὶ 124,4245 γιέν, ἐνῶ σημείωσε αὔξηση ὁ χρυσός, 1603,75 καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,44. Στὴν Ἀσία ἡ πτώση ἦταν μεγαλύτερη, ὅπως καὶ τὶς πρῶτες ὧρες στὴ Δύση, ἀλλὰ στὴ συνέχεια παρατηρήθηκε διόρθωση, καθὼς καταλάγιαζαν οἱ ἀντιδράσεις τῆς ἀγορᾶς καὶ ἄρχισαν οἱ διαβουλεύσεις γιὰ ἀναθεώρηση τῆς ἀπογφάσεως τοῦ Γιούρογκρουπ στὴν ἔκτακτη τηλεδιάσκεψή του• ὁ θόρυβος ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι τεχνητὸς περισσότερο, καθὼς προβάλλεται στὴ διαπασῶν ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, ἐνῶ ἡ ἀντανάκλαση τῆς κρίσεως ἔχει πολὺ λιγώτερες ἐπιπτώσεις. Στὴν πραγματικότητα κρίνεται ἡ παρέμβαση τῆς Εὐρωζώνης στὶς ἀγορὲς καὶ στὴν ἀσυδοσία τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, μὲ ἀφορμὴ τὴν δράση τους σὲ μία μικρὴ χώρα• οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις δὲν εἶναι καὶ τόσο ἀρνητικές, καθὼς οἱ ἀντιστάσεις τοῦ εὐρὼ ἀποδεικνύονται πολὺ ἰσχυρότερες.