Ἐπισκίαση ἐξελίξεων Κύπρου

Οἱ τρεῖς κυβερνητικοὶ ἑταῖροι ἐξέφρασαν τὴν ὑποστήριξή τους πρὸς τὴν Κύπρο, ἐνῶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς εἶχε τηλεφωνικὴ συνομιλία μὲ τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη καὶ οἱ Εὐάγγελος Βενιζέλος καὶ Φώτης Κουβέλης ζήτησαν τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἀποφάσεως τῆς Εὐρωζώνης• πάντως ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἐπανέλαβε ὅτι εἶναι ἐγγυημένες οἱ καταθέσεις στὶς κυπριακὲς τράπεζες τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐξέφρασε τὴν πεποίθησή του ὅτι σύντομα θὰ βρεθεῖ λύση στὸ πρόβλημα. Στὴ Φραγκφούρτη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διαβεβαίωσε ὅτι εἶναι ἐξασφαλισμένη ἡ χρηματοδότηση τῶν κυπριακῶν τραπεζῶν, ἐνῶ ὁ Γέρουν Ντισελμπλάουμ, πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης, δήλωσε ὅτι θὰ ἀναζητηθεῖ λύση στὸ πρόβλημα τῆς Κύπρου• στὴ Λευκωσία ὁ πρόεδρος εἶχε τηλεφωνικὴ συνομιλία μὲ τὸν Βλαδίμηδο Ποῦτιν, μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Βουλῆς, ὁ ὁποῖος τὸν κάλεσε γιὰ συνομιλίες στὴ Μόσχα. Οἱ διαβουλεύσεις ἔχουν ἀρχίσει, καθὼς οἱ ἐπιπτώσεις βαρύνουν καὶ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία• οἱ διαστάσεις τους μετρώνται πρὸς κάθε κατεύθυνση.