Χρήσιμο μάθημα γιὰ ἐμᾶς

Ἡ διαχείριση τῆς κρίσεως στὴν Κύπρο ἀποτελεῖ χρήσιμο μάθημα γιὰ ἐμᾶς, κυβέρνηση καὶ λαό• στὴ μεγαλόνησο ἤρεμοι καὶ σώφρονες παρακολουθοῦν τὶς ἐξελίξεις, χωρὶς κραυγὲς καὶ ἀκρότητες. Πρὸ τριετίας στὴν Ἀθήνα ἡ κυβέρνηση κατασυκοφαντοῦσε τὸν Κώστα Καραμανλῆ, ἐνῶ ἀπέκρυπτε ἀπ’ τὸν κόσμο τὶς μυστικὲς διαβουλεύσεις της μὲ τοὺς κερδοσκόπους καὶ τοὺς ἀμερικανόφερτους καθηγητάδες• ἡ διαπλοκὴ ἀναπαρήγαγε τὴν κυβερνητικὴ προπαγάνδα στὴν διαπασῶν, ἐξυμνοῦσε τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ ἐξύβριζε χυδαιότατα τοὺς Γερμανούς, ἀλλὰ καὶ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ ποὺ διαμαρτυρόταν ὅτι ὁδηγεῖται σὲ ὕφεση ἡ χώρα. Οἱ σοφοὶ Ἀμερικανοί, μὲ τὶς προβλέψεις τους, γιὰ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, εἶχαν τὴν πρώτη θέση• τρία χρόνια πρὶν μόνο ἦταν, κι ἂς μὴν τὰ ξεχνᾶμε.