Συμπαράσταση τῆς Ἑλλάδος

Ἡ συμπαράσταση τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν Κύπρο εἶναι δεδομένη, μὲ τὴν συνακόλουθη πολιτικὴ ἀντιπαράθεση• ἡ αἰσιοδοξία γιὰ τὴν ἐξεύρεση λύσεως φαίνεται καλύτερα στὴν ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου καὶ περισσότερο τῶν τραπεζικῶν μετοχῶν, οἱ ὁποῖες εἶχαν βρεθεῖ στὸ ναδὶρ τῆς ἀξίας του καὶ ἐπηρεάζονται εὐθέως ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ κερδοσκοπία. Τὸ κύριο πρόβλημα εἶναι ἡ τύχη τῶν κυπριακῶν τραπεζῶν στὴν χώρα μας, γιὰ τὶς ὁποῖες ὅμως ἔχουν ἐκδηλώσει ἐνδιαφέρον οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες, μὲ πρώτη τὴν ΑΛΦΑ, ἀλλὰ καὶ ὑπάρχει σχέδιο γιὰ τὴν ἀπορρόφησή τους ἀπ’ τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο, σὲ περίπτωση ἀδιεξόδου• οἱ ἐπιπτώσεις τῆς κρίσεως στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία δὲν ἀναμένονται πολὺ σοβαρές, διότι εἶναι μικρὸ τὸ ποσοστὸ τῶν συναλλαγῶν μὲ τὴν μεγαλόνησο. Οἱ διαπραγματεύσεις, ὅμως, στὴ Μόσχα ἐνδιαφέρουν ἰδιαιτέρως, διότι ἔχουν σχέση καὶ μὲ τὰ ὑποθαλάσσια ἐνεργειακὰ ἀποθέματα. Πάντως ὁ πρωθυπουργὸς ἀνέβαλε τὴν ἐπίσκεψή του στὴ Φιλανδία λόγῳ τοῦ Κυπριακοῦ.