Ἀλλαγὴ ἀποφάσεως Εὐρωζώνης

Ἡ ἀπόρριψη τῆς εὐρωπαϊκῆς προτάσεως, γιὰ φορολόγηση τῶν καταθέσεων, ἀπ’ τὴν Κυπριακὴ Βουλή, ἀποτελεῖ σταθμὸ στὴν σύντομη κοινοτικὴ ἱστορία• ὁπωσδήποτε ἡ ἀπόφαση εἶχε ληφθεῖ ὑπὸ τὴν αἴρεση τῆς ἐγκρίσεώς της ἀπ΄ τὸ Κοινοβούλιο. Ἡ ἑπόμενη ἡμέρα εἶναι τὸ πρόβλημα• ἡ Κύπρος ὀφείλουν συγκεντρῶσαι 5,87 δις εὐρὼ ἀπὸ ἄλλους πόρους γιὰ τὴν ἐφαμογὴ τοῦ Μνημονίου• οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Ρωσία κάτι θὰ ἀποδώσουν, ἀλλὰ ὄχι ὁλόκληρο τὸ ποσό. Ἤδη συζητοῦν τὴν ἔκδοση ἐσωτερικοῦ δανείου καὶ τὴν χρησιμοποίηση τῶν ἀποθεματικῶν τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων• δηλαδή, στρέφονται πρὸς τὶς ἑλληνικὲς λύσεις, τὶς ὁποῖες τὶς πληρώσαμε πανάκριβα, κυρίως μὲ τὴν πενταετῆ ὕφεση, διότι σημαίνουν ἀποστέρηση ἀπὸ ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς. Ἔτσι ἐπιπόλαια κι ἐμεῖς δεχθήκαμε τὰ ὑποχθόνια σχέδια τῶν κερδοσκόπων καὶ τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ, μὲ τὴν συγχορδία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς• θὰ ‘ναι πολὺ ἄσχημα καὶ γιὰ τοὺς Κύπριους νὰ μετανιώσουν ἐκ τῶν ὑστέρων.