Ὁλλάντ, ἐγγύηση καταθέσεων

Οἱ ἐγγυήσεις τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ γιὰ τὴν προστασία τῶν καταθέσεων στὴν Εὐρωζώνη ἔρχεται ὡς ἀπάντηση στὴν διαστρέβλωση τῶν δηλώσεων τοῦ Γέρουν Ντιλσλεμπλάουμ• ὁ Γάλλος πρόεδρος ἀπάντησε στὴν πράξη στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκοπικοὺς κύκλους κι ἔκλεισε τὸ θέμα. Οἱ καταθέσεις εἶναι δευτερεῦον θέμα πλέον, ὅταν εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἐξαφάνισή τους, μετὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Βρεταννία• τὸ πρόσχημα τοῦ πολέμου κατὰ τῆς Εὐρωζώνης χάνεται, ὅχι μόνο λόγῳ τῶν ἐπισήμων δηλώσεων, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ οἱ ἀγορὲς ἀντέδρασαν εὐνοϊκὰ πρὸς τὴν Εὐρωζώνη. Τὸ πρόβλημα στὴν Κύπρο εἶναι ἄλλο, οἱ εὐθύνες τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως στὴ συγκάλυψη τῶν διαρροῶν κεφαλαίων, ὄχι νομίμων τῶν περισσοτέρων• οἱ παρεμβάσεις τοῦ διοικητοῦ τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης δείχνουν ἐνοχή, καθὼς ἤδη ὁμολόγησε, ὅτι ἀπὸ πέρυσι ἔπρεπε ἐπιδιῶξαι τὴν ὑπαγωγὴ στὸ Μνημόνιο. Ποιὸς τὴν καθυστέρησε καὶ γιὰ ποιὸ λόγο, εἶναι ὑπόθεση πλέον τοῦ ἀνεξαρτήτου δικαστοῦ.