Ἀμυντικά, Ρωσίας, Κίνας

Ἡ Κίνα, κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου της στὴν Μόσχα, ὑπέγραψε συμφωνία, ὕψους 3,5 δις δολλαρίων, γιὰ τὴν ἀγορὰ 24 μαχητικῶν Σουχόι καὶ τεσσάρων συμβατικῶν ὑποβρυχίων• τὸ Πεκῖνο συμπληρώνει τὸν ἐξοπλισμό του, κυρίως ἀπέναντι στὴν Ἰαπωνία καὶ στὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὰ νησιὰ Νταϊακβοῦ τῆς Σινικῆς θαλάσσης. Ἡ Κίνα παράγει πολεμικὸ ὑλικὸ κι ἔχει καταστεῖ ἡ πέμπτη χώρα ἐξαγωγῆς ὅπλων παγκοσμίως, μετὰ τὶς Ἀμερική, Ρωσία, Γερμανία καὶ Γαλλία, ὑπερκεράσασα τὴν Βρεταννία, ἀλλὰ χρειάζεται τελευταίου τύπου ὅπλα• στὰ πλαίσια τῆς διεθνοῦς της πολιτικῆς ἔχει συμφωνήσει μὲ τὴν Μόσχα γιὰ τὴν ἀμυντική τους συνεργασία στὸν Εἰρηνικὸ κι ἔχουν προειδοποιήσει τὴν Οὐάσιγκτον, ὅτι θεωροῦν ἐπιθετικὴ ἐνέργεια τὴν ἐγκατάσταση ἀντιπυραυλικῆς ἀσπίδος στὴν Ἀλάσκα. Τὸ πρόσχημα τῆς βορειοκορεατικῆς ἀπειλῆς δὲν τοὺς πείθει.