Ἰαπωνία, πρὸς συμφωνίες

Τὴν στροφὴ τοῦ ἐξωτερικοῦ της ἐμπορίου σὲ συμφωνίες ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν, γιὰ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν κρίση, προσανατολίζεται ἡ Ἰαπωνία• τὸ Τόκυο διεξάγει διαπραγματεύσεις πρὸς τρεῖς κατευθύνσεις, μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, γιὰ τὴν ζώνη ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν τοῦ Εἰρηνικοῦ, μὲ τὶς Νότιο Κορέα καὶ Κίνα, γιὰ τριμερῆ ζώνη καὶ μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, γιὰ διμερῆ συμφωνία, ὅπως ἔχει μὲ τὴν Κίνα, τὶς Ἰνδίες καὶ ἄλλους Ἀναδυόμενους καὶ ὅπως διαπραγματεύεται μὲ τὴν Ἀμερική. Ἡ στροφὴ γίνεται, διότι ἡ κυβέρνηση διαπιστώνει ὅτι ἡ κρίση εἶναι πολὺ βαθειὰ καὶ ὅτι εἶναι ἀδύνατη διαφορετικὰ ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ ὕψους 238% δημοσίου χρέους • ἡ εἰρωνεία τῆς τύχης εἶναι ὅτι ἡ Ἰαπωνία ἐπιστρέφει στὴν ἐμπορικὴ πολιτικὴ τῆς μεταπολεμικῆς ἐποχῆς, Τὴν εἶχε ἐγκαταλείψει ἀπὸ πεντηκονταετίας.