Προανακριτική, παιχνίδια ὑπονομευτῶν

Σὲ πεδίο γιὰ τὰ παιχνίδια τῶν ὑπονομευτῶν τῆς δημοκρατίας ἐξελίσσεται ἡ Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή• στὴ χθεσινὴ συνεδρίαση οἱ ὕβρεις περίσσεψαν, μὲ προφανῆ σκοπὸ τὴν λογοκρισία τῶν ἀποκαλύψεων τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου, γιὰ εὐθύνες τοῦ Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, Ἰωάννη Διώτη καὶ Κωνσταντίνου Μπίκα, γιὰ ψευδεῖς καταθέσεις καὶ διαστρέβλωση γεγονότων. Ἀλλὰ οἱ ὕβρεις τοῦ μανιακοῦ τῆς ἀκροδεξιᾶς καὶ τῆς ὑστερικῆς ἔδωσαν τροφὴ στὴν ἀτλαντοκίνητη διαπλοκὴ γιὰ τὴν ἀντιδημοκρατικὴ προπαγάνδα της• καθίσταται σαφὲς πλέον ὅτι κάποιοι δὲν θέλουν τὴν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας καὶ βρίσκουν ὅσες εὐκαιρίες ἀποζητοῦν γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, ὁπότε παίρνει τὴν σκυτάλη ἡ διαπλοκή. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι ἡ πλεκτάνη αὐτή, μὲ τὴν κοινὴ στάση ΣΤΥΡΙΖΑ καὶ ἀκροδεξιᾶς, ἔγινε ἀντιληπτὴ ἀπ’ τὰ εὐρύτερα στώματα τῆς κοινῆς γνώμης.