Ὁμὰς Κινητῆς Τηλεφωνίας

Ἡ ἑλληνικὴ Ὁμὰς Κινητῆς Τηλεφωνίας (Hellenic Mobile Cluster) ἐγκαινιάσθηκε προχθὲς στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Δημοκρίτου, μὲ τὴν συμμετοχὴ ἐκπροσώπων ὀγδόντα ἑταιρειῶν, ἀλλὰ καὶ ἀντιστοίχων ξένων ὁμάδων• σκοπός της εἶναι ὁ συντονισμὸς τῶν ἐρευνῶν στὶς ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες καὶ τῶν σχέσεών τους μὲ τὶς ξένες, γιὰ τὴν προώθηση τοῦ λογισμικοῦ τους. Οἱ ἑταιρεῖες μας θεωροῦνται οἱ καλύτερες παγκοσμίως στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ κινητῆς τηλεφωνίας, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὶς ἐπιτυχίες τους στὴν πρόσφατη παγκόσμια ἔκθεση τῆς Βαρκελώνης, ἀλλὰ κι ἀπ’ τὴν παρουσία τους προχθές• ὁ Philip Stankofski, πρόεδρος τοῦ σουηδικοῦ Cluster, χαιρέτισε τὴν πρωτοβουλία καὶ ζήτησε τὴν ἔνταξη τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος στὸν παγκόσμιο σύνδεσμο τῶν καινοτομικῶν clusters, ἀξιοποιώντας κοινὲς δράσεις καὶ συνέργειες.