Τουρκία, προκλητικὴ πρὸς Κύπρο, Εὐρώπη

Ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν πιέζει στὴν προσέγγιση Τουρκίας καὶ Ἰσραήλ, μὲ ἐπιτόπιες ἐπισκέψεις του• ἀπ’ τὴν ἄλλη ὁ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου δήλωσε ὅτι, «ἦρθε ὁ καιρὸς γιὰ τὴν λύση τοῦ Κυπριακοῦ» στὰ πλαίσια τῆς δικομματικῆς διζωνικῆς συμφωνίας. Μάλιστα ζήτησε καὶ τὴν διαμεσολάβηση τῆς Εὐρώπης γιὰ τὴν σύγκλιση τετραμεροῦς, Ἑλληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας• εἶναι ἐμφανέστατο ὅτι ἡ Ἄγκυρα ἐπιδιώκει τὴν ἀξιοποίηση τῆς κρίσεως, μὲ τὴν συμπαράσταση τῆς Οὐάσιγκτον, πρὸς ὄφελος της. Ἐπειδὴ γνωρίζει τὶς ἑλληνικὲς ἀντιδράσεις ἐπιχειρεῖ τὴν παγίδευση τῶν Εὐρωπαίων, ἀλλὰ ματαιοπονεῖ, ἀκόμη καὶ πρὸς τὸ Ἰσραήλ, διότι ἤδη βρίσκεται στὸ Τὲλ Ἀβὶβ ὁ ὑπουργὸς Ἐνεργείας τῆς Κύπρου γιὰ τὸ θέμα τῆς συνεργασίας στὸ φυσικὸ ἀέριο. Οἱ Ἀμερικανοεβραῖοι δείχνουν ὅτι δὲν συμμερίζονται τὴν ἐπίσημη πολιτική.