Τρόϊκα, πρόοδος σημειωτὸν

Ἡ πρόοδος στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα γίνονται σὲ βῆμα σημειωτόν, ἀκόμη καὶ στὴν συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργό, κυρίως λόγῳ ἀντιδράσεων τοῦ ΔΝΤ γιὰ δευτερεύοντα θέματα• στὴν Οὐάσιγκτον τὸ Ταμεῖο μιλάει γιὰ τὴν ἔκδοση μαύρης λίστας αὐτοκριτικῆς γιὰ τὰ λάθη του τὴν τριετία, ἀλλὰ στὴν Ἀθήνα συνεχίζει τὴν ὑπονόμευση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας. Ὁ πρωθυπουργὸς εἶχε ἐπαφὲς μὲ Εὐρωπαίους ἡγέτες γιὰ τὴν τακτικὴ αὐτὴ καὶ ἐξασφάλισε τὴν ὑποστήριξή τους, ἂν καὶ παρατηρεῖται ὑποχώρηση τῆς τρόϊκας καὶ προβλέπεται συμφωνία τὸ διήμερο, διότι ὑπάρχει σημαντικὴ σύγκλιση ἀπόψεων• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐνημέρωσε τοὺς δύο ἀρχηγοὺς γιὰ τὶς διαβουλεύσεις, ἐνῶ αὔριο μᾶλλον συναντᾶται μὲ τὴν τρόϊκα καὶ ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος. Ἤδη ἔχουν ἀλλάξει προοπτικὲς στὴν οἰκονομία μας, καὶ διαμορφώνονται αἰσιόδοξες προβλέψεις γιὰ τὸ Καλοκαῖρι, καὶ οὐδεὶς Εὐρωπαίος ἐμφανίζεται διατεθειμένος νὰ ἐπιτρέψει τὴν ὑπονόμευσή τους ἀπ’ τοὺς γνωστοὺς ἐκπροσώπους τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων.