Γ. Παπανδρέου, λιποτάκτης

Ὁ πρώην πρωθυπουργός, ἀπάντησε στὴν πρόσκληση τοῦ προέδρου τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς, ὅτι, «ἐὰν τοῦ τὸ ἐπιτρέψουν οἱ ἀσχολίες τους στὴν Ἀμερική, θὰ παρουσιασθεῖ»• ὁ Γεώργιος Παπανδρέου εἶναι βουλευτὴς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κι ἔχει ὑποχρεώσεις ἀπέναντι στὸ Κοινοβούλιο, στοὺς ψηφοφόρους του τῆς Ἀχαϊας καὶ στὸν ἑλληνικὸ λαό. Οἱ τυχὸν ἀσχολίες του στὴν Ἀμερική, ἐξυπηρετοῦνται ἀπ’ αὐτόν, μόνο ἐφ’ ὅσον ἔχει χρόνο μετὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών του ἀπέναντι στὴ Βουλή• δὲν νοεῖται κἂν συμβιβασμὸς μεταξὺ τῶν δύο, ἀλοίμονό μας, ἔτσι ἀντιλαμβάνεται τὴν δημοκρατία! Ἐὰν πράγματι ἔχει τόσες ὑποχρεώσεις στὴν Ἀμερική, τότε παραιτεῖται τῆς βουλευτικῆς του ἕδρας καὶ τὶς ὑπηρετεῖ κανονικά, διαφορετικὰ εἶναι λιποτάκτης ἢ τουλάχιστον ρίψασπις.