Ραδιενεργὸ ὕδωρ Φουκουσίμα

Οἱ Ἀρχὲς τῆς Ἰαπωνίας ἐντόπισαν, σὲ ἐπικίνδυνο βαθμό, ἐκπομπὴ ραδιενεργείας στὴν περιοχὴ τῆς Φουκουσίμα• μετὰ ἀπὸ ἐπισταμένη ἔρευνα διαπίστωσαν ὅτι ἡ ραδιενέργεια ἐκπέμπεται ἀπὸ ἀποθηκευμένη ποσότητα ὕδατος 120 τόνων. Δύο χρόνια μετὰ τὸ φονικὸ τσουνάμι καὶ τὴν πυρηνικὴ καταστροφὴ οἱ συνέπειες εἶναι βαρειὲς στὴν χώρα τοῦ Ἀνατέλοντος Ἡλίου• ἡ ραδιενέργεια θέλει δεκαετίες γιὰ τὴν ἐξάντλησή της, ἐνῶ προσβάλλει καὶ τὴν γύρω περιοχή. Ὁ προγραμματισμὸς γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία μερικῶν ἀπ’ τοὺς ἑπτὰ πυρηνικοὺς σταθμοὺς ἀναθεωρεῖται• ἡ κυβέρνηση εἶναι ὑποχρεωμένη ἀναζητῆσαι ἄλλους τρόπους γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐνεργειακῶν της ἀναγκῶν καὶ δὲν εἶναι ἄλλοι, ἀπ’ τὸ πετρέλαιο καὶ τὸ φυσικὸ ἀέριο. Οἱ Ἰάπωνες ἔγιναν δύο φορὲς θύματα τοῦ πυρηνικοῦ ὀλέθρου.