Συνομιλίες, Ἰσραήλ, Κύπρου

Οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν καὶ Ἐνεργείας τῆς Κύπρου ἔχουν συνομιλίες στὸ Ἰσραὴλ γιὰ τὰ ἐνεργειακὰ θέματα καὶ τὴν μεταφορὰ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου μέσῳ τῆς μεγαλονήσου πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπη• ταυτοχρόνως βρίσκεται στὴν Παλαιστίνη καὶ ὁ Τζὼν Κέρρυ πιέζοντας γιὰ τὴν πλήρη ἀποκατάσταση τῶν σχέσεών του μὲ τὴν Τουρκία. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση, καὶ οἱ Ἀμερικανοεβραῖοι περισσότερο, δὲν ἔχουν καὶ τόσο ἐμπιστοσύνη στὴν Ἄγκυρα καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ κλείσουν τὴν πόρτα πρὸς τὴν Κύπρο καὶ τὴν Ἑλλάδα• οἱ ταυτόχρονες συνομιλίες αὐτὸ δείχνουν, ἐνῶ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου ἔχει προσκαλέσει τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη γιὰ συζήτηση κι ἔχει ἀνοικτὲς συνομιλίες καὶ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Ὑπάρχουν δυνατότητες προσεγγίσεως.