Προσβολὴ πρὸς τοὺς Ἕλληνες

Ἡ ἀπολογία τοῦ τσάρου τῆς οἰκονομίας συγκεντρώνει τὸ ἐνδιαφέρον στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή, μετὰ τὴν σαφέστατη ὑπόδειξη μὲ τὸ ὑπόμνημα τοῦ πρωθυπουργοῦ του, ὅτι εἶναι ὁ κύριος ὑπεύθυνος γιὰ τὴν μὴ ἀξιοποίηση τῆς λίστας Λαγκάρντ• ἡ πρόκληση πρὸς τὸ Κοινοβούλιο καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπ’ τὸν πρώην πρωθυπουργὸ εἶναι πρωτοφανὴς στὰ κοινοβουλευτικά μας χρονικά. Ἔχει δικαίωμα νὰ στείλει ὑπόμνημα καὶ νὰ μὴν παρουσιασθεῖ, ἀλλὰ τὸ νὰ περιφέρεται στὴν Ἑσπερία καὶ νὰ λέει, ὅτι δὲν εὐκαιρεῖ, σημαίνει ὅτι θέτει σὲ δευτερεύουσα σημασία τὰ καθήκοντά του ὡς βουλευτοῦ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη καὶ στοὺς Ἕλληνες• ἐκτὸς κι ἂν γίνεται ἐσκεμμένα, ὅπως καὶ τὸ Μνημόνιο.