Ἑνιαῖο κέντρο διαπλοκῆς

Ἡ ὕπαρξη ἑνιαίου κέντρου τῆς διαπλοκῆς, μὲ ὑπερατλαντικὴ καθοδήγηση ἐπιβεβαιώνεται ἀπ’ τὴν στάση ὁλοκλήρου τοῦ τύπου ἀπέναντι στὸν δημοσιογραφίζοντα ποὺ δημοσίευσε τὴν λίστα Λαγκὰρντ τὸ Φθινόπωρο• εἶχε χαρακτηρισθεῖ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ δημοσίευση, ὅταν ὅλοι ἔψαχναν γιὰ τὸ τί πρᾶγμα εἶναι αὐτὴ ἡ λίστα. Ἀποδείχθηκε ὅτι δὲν δημοσίευσε τὸ ὄνομα ἑνὸς μεγαλοεκδότου καὶ καλεῖται γιὰ νέα κατάθεση στὴν Προανακριτική• ὁλόκληρη ἡ διαπλοκὴ ἀσκεῖ πρωτοφανῆ λογοκρισία στὴν εἴδηση, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα, ποὺ εἶχαν βραβεύσει τὸν δημοσιογραφίζοντα, σιωποῦν μεγαλοπρεπέστατα, ἐνῶ καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ τὸν εἶχε ἀναλάβει ὑπὸ τὴν προστασία του. Ἡ ὕπαρξη τοῦ ἑνιαίου κέντρου εἶναι γνωστή, στὰ ἑλληνικὰ καὶ διεθνῆ θέματα, ἀλλὰ τόσο προκλητικὴ λογοκρισία; Εἶναι ἀδιανόητο.