Δάνειο πρὸς τὴν Γερμανία

Τὸ κατοχικὸ δάνειο τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν Γερμανία εἶναι τὸ μοναδικὸ νόμιμο αἴτημα γιὰ διεκδίκηση ἀπ’ τὸ Βερολίνο• ἡ Γερμανία εἶχε συνάψει δάνειο μὲ τὴν κατοχικὴ κυβέρνηση, προοριζόμενο γιὰ τὴν κάλυψη τῶν στρατιωτκῶν της ἀναγκῶν στὴν Ἑλλάδα. Τὴν σύναψη τοῦ δανείου εἶχε ἀναγνωρίσει καὶ ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ, μὲ ἔγγραφό του ποὺ περιλαμβάνεται στὸν φάκελο ποὺ ἔστειλε τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν στὸ Νομικὸ Συμβούλιο τοῦ Κράτους, γιὰ τὴν νομικὴ θεμελίωση τοῦ αἰτήματος• ὄλα τὰ ὑπόλοιπα, ὅσο δίκαια κι ἂν εἶναι, δύσκολα πολὺ ἀποδεικνύονται νομικά. Ἑπομένως, ἂς ἑστιάσουμε τὴν προσοχή μας σὲ ὅσα μποροῦμε νὰ διεκδικήσουμε κι ὄχι στὶς μικροπολιτικὲς κορῶνες• ἡ χώρα ὑπέστη πολλὲς καταστροφὲς στὸν πόλεμο, ἀλλὰ πῆρε καὶ ἀρκετὰ μεγάλη οἰκονομικὴ βοήθεια ἀπ’ τὴν Γερμανία μεταπολεμικά.