Παρέμβαση, Κινέζων, Ρώσων

Τὴν παρέμβαση τῶν Κινέζων καὶ τῶν Ρώσων, γιὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς κρίσεως στὴν χερσόνησό της, ζήτησε ἡ Νότιος Κορέα• ἡ Σεοὺλ πιστεύει, ὅτι μόνο τὸ Πεκῖνο, μὲ τὴν κάλυψη τοῦ 45% τῶν ἐπισιτιστικῶν ἀναγκῶν τῆς Βορείου Κορέας, καὶ ἡ Μόσχα, μὲ τὴν προμήθεια πολεμικοῦ ὑλικοῦ, ἔχουν τὴν δυνατότητα συγκρατῆσαι τὸ κομμουνιστικὸ καθστὼς ἀπὸ ἀκραῖες ἐκδηλώσεις. Στὴ Νότιο Κορέα ἡ κατάσταση εἶναι ἤρεμη καὶ ἡ ζωὴ κανονική, χωρὶς καμμία ἔνδειξη ἀνησυχίας γιὰ τὸ μέλλον• τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ὁ πολεμικὸς τουρισμός, ὅπως ἀποκαλοῦν τοὺς ἐπισκέπτες στὶς ἐξέδρες τῶν συνοριακῶν διαβάσεων, ἔχει πολλαπλασιασθεῖ τὶς τελευταῖες μέρες. Ὄχι μόνο Νοτιοκορεάτες, ἀλλὰ καὶ ξένοι τουρίστες ἐπισκέπτονται τὶς ἐξέδρες καὶ παρακολουθοῦν τὶς κινήσεις τοῦ βορειοκορεατικοῦ στρατοῦ. Ἔχει γίνει ἕνα ἀπ’ τὰ ἀξιοθέατα παγκοσμίως.