Κύπρος, διεύρυνση τοῦ ποσοῦ διασώσεως

Τὸ συνολικὸ ποσὸ γιὰ τὴν διάσωση τῆς Κύπρου κυμαίνεται ἀπὸ 17,5 μέχρι 23 δις εὐρώ, σύμφωνα μὲ τὶς τελευταῖες ἐκτιμήσεις• ἀπὸ αὐτὰ ἡ τρόϊκα προσφέρει τὰ δέκα καὶ ἡ μεγαλόνησος τὰ ὑπόλοιπα, ἀπ’ ὁποῖα τὰ περισσότερα θὰ προέλθουν ἀπ’ τὴν φορολογία τῶν καταθέσεων, ἐπειδὴ ὁ τραπεζικὸς τομέας εἶναι ὁ μεγαλύτερος τῆς κυπριακῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ εὐθύνεται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν κρίση. Σχεδόν, γιατί ἡ πολιτικὴ εὐθύνη τοῦ προηγουμένου προέδρου, ποὺ ἄφησε τὴν κατάσταση νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ κρίση καὶ δὲν ἔλαβε κανένα μέτρο, παρὰ τὶς σαφέστατες προειδοποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων, μετράει• ὁ διοικητὴς τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης φέρει παρόμοια εὐθύνη καὶ ὁ Μάριο Ντράγκι δὲν τὸν κάλυψε μὲ τὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα.