Τρόϊκα, ὁλοκλήρωση κύκλου

Ὁ τρέχων κύκλος τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα ὁλοκληρώθηκε γιὰ τὰ δημοσιονομικὰ κι ἀπομένουν τὰ θέματα τῶν ἐπιόρκων γιὰ τὴν ἄλλη ἑβδομάδα• ἡ ἔγκριση τῶν δόσεων θεωρεῖται δεδομένη, ἂν καὶ ἡ ταλαιπωρία τοῦ τελευταίου κύκλου ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἑλληνικὴ πλευρά. Ὄχι ὅτι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κερδοσκόπων καὶ ὑπάλληλοι τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου δὲν ἐπιδιώκουν ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, κατὰ τὶς μυστικὲς συμφωνίες τους μὲ τὸν σοσιαλιστὴ πρωθυπουργό μας πρὸ τριετίας• ἄλλα, πρόβλημα πλέον εἶναι οἱ καθυστερήσεις ἢ ἀδυναμίες τῆς πλευρᾶς μας, οἱ ὁποῖες προσφέρουν ὅπλα στοὺς κερδοσκόπους. Δύο ἦταν τὰ θέματα, ἡ συγχώνευση Ἐθνικῆς καὶ Eurobank καὶ οἱ ἐπίορκοι• σὲ ἀμφότερα προσέφεραν γῆν καὶ ὕδωρ στὴν τακτικὴ τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων. Εἴτε ἔγινε ἀσυναίσθητα εἴτε ὄχι, πολιτικὰ τὴν ἴδια σημασία ἔχει, βαρύνονται μὲ τὴν εὐθύνη. Δὲν δικαιολογοῦνται σφάλματα στὸν πόλεμο.