ΣΥΡΙΖΑ, διεύρυνση ρήξεων

Οἱ ρήξεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ διευρύνονται στοὺς βουλευτές, στὰ κομματικὰ στελέχη καὶ στοὺς ἁπλοὺς ψηφοφόρους πολὺ περισσότερο, μὲ τὴν μορφὴ διαρροῶν οἱ τελευταῖοι• ὁ πρόεδρος προσπάθησε ἐμφανίσαι εἰκόνα ἑνότητος χθές, μὲ τὴν προσέλευσή του στὴν αἴθουσα τῆς Βουλῆς, μὲ τὴν συνοδεία τῶν Κοινοβουλευτικῶν Ἐκπροσώπων, ἀλλὰ δὲν ἔπειθε, διότι στοὺς διαδρόμους οἱ βουλευτές του δὲν ἔκρυβαν τὶς ἀντιθέσεις τους στὶς συζητήσεις τους μὲ τοὺς συναδέλφους τους ἄλλων κομμάτων. Ἡ στάση τοῦ κόμματος στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ οἱ συμμαχίες τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὴν ἀκροδεξιὰ ἐνοχλεῖ ὅλους• οἱ περισσότεροι βουλευτὲς καὶ τὰ στελέχη του αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη νὰ διαφοροποιοῦνται στὸν κόσμο τους, διαφορετικὰ βλέπουν ὅτι ὁδηγοῦνται στὸ περιθώριο• πολλοὶ ὁμολογοῦν ὅτι ἡ κατακραυγὴ κλιμακώνεται, μὲ ρυθμὸ ἀντίστοιχο τῆς διαρροῆς ἀπ’ τὸ ΠΑΣΟΚ, ὁπότε ὅλοι ἀναζητοῦν τρόπους ἐπιβιώσεώς τους. Ἡ ὑστερικὴ καὶ οἱ ἀμερικανικοὶ ἐναγκαλισμοὶ τοῦ προέδρου ἔγιναν κόκκινο πανί.