Καλὴ ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς

Ἡ καλὴ ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὸ γεγονὸς ὅτι, ἡ ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων πρὸς τὶς τράπεζες συνεχίσθηκε καὶ τὸν Μάρτιο, παρὰ τὴν κρίση στὴν Κύπρο, σὲ ὕψος ἑνάμισυ δις εὐρώ• τὸ δεκάμηνο, ἀπ’ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπ’ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἡ ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων ἀνῆλθε σὲ δεκαεννέα δις, ἤτοι ἄνω τοῦ ἡμίσεως ἀπ’ τὰ 35 ποὺ ὑπολογίζεται ὅτι διέρρευσαν ἀπ’ τὶς τράπεζες τὴν τριετία. Ὁ ἁπλὸς κόσμος συνεχίζει ἔχειν ἐμπιστοσύνη στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, παρὰ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς• οἱ πρῶτες ἐνδείξεις ἔρχονται ἀπ΄ τὰ νησιὰ, μὲ τὴν αὔξηση τῶν τουριστῶν, ἐνῶ βρίσκονται ἀκόμη στὴν ἀρχὴ τῆς Ἀνοίξεως.