ΗΠΑ, περικοπὲς δημοσίου

Σὲ μεγάλες περικοπὲς τῶν δημοσίων δαπανῶν συμφώνησαν ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος καὶ τὸ Κογκρέσσο, στὰ πλαίσια καταρτίσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ• οἱ περικοπὲς ἀνέρχονται σὲ 3,77 τρις δολλάρια τὴν προσεχῆ δεκαετία, ἐκ τῶν ὁποίων 1,8 τρις ἀφοροῦν τὶς κοινωνικὲς δαπάνες. Μόνο γιὰ τὸ τρέχον ἔτος οἱ μειώσεις ἀνέρχονται σὲ τετρακόσια δις δολλάρια γιὰ τὴν ὑγεία καὶ 130 γιὰ τὴν κοινωνικὴ πρόνοια• οἱ ἀποφάσεις ἐλήφθησαν σὲ γεῦμα στὸν Λευκὸ Οἶκο μὲ τοὺς ἡγέτες τοῦ Κογκρέσσου. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἐγκαταλείπει τὴν φιλολαϊκὴ πολιτική του κι ἐπιστρέφει στὸν ἄκρατο φιλελευθερισμό, γιὰ τὴν μείωση τῶν δημοσιονομικῶν ἐλλεμμάτων τῆς χώρας• οἱ ἐπιπτώσεις θὰ φανοῦν τοὺς ἑπόμενους μῆνες, ἀλλὰ ὁ πρόεδρος ἔκανε τρεῖς μῆνες, μετὰ τὴν ὁρκωμοσία του γιὰ τὴν δεύτερη θητεία του, γιὰ τὴν ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς του πολιτικῆς. Οἱ περισσότερες ἀντιδράσεις προέρχονται ἀπ’ τὸ Πεντάγωνο καὶ Σταίητ Ντηπάρτμεντ, λόγῳ ἀπηχήσεως στὴν ἐξωτερική της πολιτική.