Συνέχεια ἀνοδικῶν τάσεων

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, παρὰ τὴν «ἔνταση» στὴν κορεατικὴ χερσόνησο• τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἄνοδο, στὰ 1,3138 δολλάρια καὶ 130,7405 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1555,75 καὶ πετρέλαιο, 105,68. Στὴν Ἀσία οἱ ἀγορὲς ἀποκαθίστανται στὶς κανονικές τους συναλλαγές, μὲ τὸ ἐνδιαφέρον τους περισσότερο στὴν Ἰαπωνία, ὅπου σημειώνεται ἄνοδος τὸ Χρηματιστήριο, ἀλλὰ ὑποτιμᾶται συνεχῶς τὸ γιὲν κι αὐτὸ προκαλεῖ ἀνησυχίες στὶς ἀνταγωνιστικές της οἰκονομικὰ χῶρες• τὰ βλέμματα ὅλων ὅμως εἶναι στραμμένα στὶς μεταρρυθμίσεις στὴν Κίνα καὶ στὴν πλήρη ἀπελευθέρωση τῆς ἀγορᾶς κεφαλαίου καὶ τῶν δικαιωμάτων ἰδιοκτησίας. Τὸ οἰκονομικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου ἀνακοιώθηκε ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα καὶ δὲν ἐπηρέασε τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές• ἡ ἐπιφυλακτικότης ὅμως ἀπέναντι στὶς μεγάλες περικοπὲς τῶν δημοσίων δαπανῶν εἶναι διάχυτη στὴν ἀγορὰ κεφαλαίου, διότι πολλοὶ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, παρὰ τὶς φορολογικὲς ἐλαφρύνσεις στὰ ἀνώτερα εἰσοδηματικὰ στρώματα. Ἡ συνολικὴ κατανάλωση μειώνεται.