Συρία, ἔμποροι ναρκωτικῶν

Ἡ συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν Ὀκτὼ μεγάλων στὸ Λονδίνο δὲν σημείωσε οὐσιαστικὴ πρόοδο, στὸ συριακό, ἀλλὰ μόνο στὸ κορεατικό• στὸ δεύτερο, ἡ συμφωνία εἶναι γενική, διότι ὅλοι οἱ Δυτικοὶ ἀποδέχονται τὴν σινορωσικὴ πρόταση, γιὰ τήρηση χαμηλῶν τόνων πρὸς ἀποφυγὴν τῆς ἀπωλείας τοῦ ἐλέγχου στὴ χώρα. Ἄλλωστε φαίνεται ὅτι μᾶλλον ὑποχωρεῖ ἡ ἐπιθετικὴ φρασεολογία τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, ἴσως μὲ μερικὲς παραχωρήσεις σὲ οἰκονομικὴ καὶ ἐπισιτιστικὴ βοήθεια• ἔτσι τελειώνουν συνήθως οἱ ἐξάρσεις του τὶς τελευταῖες δεκαετίες. Στὴ Συρία, τὰ πράγματα δυσκολεύουν• οἱ Δυτικοὶ ἐμφανίζονται πρόθυμοι γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἀνταρτῶν, ἀλλὰ ἡ Ρωσία παρουσίασε στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν, ὅτι οἱ κύριοι χρηματοδότες τους εἶναι οἱ Ἀφγανοὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀποστείλει στὴ χώρα 20000 μισθοφόρους. Οὐδεμία ἀπάντησις ἀκόμη.