Βαθύτατες διεργασίες ἀντιπολιτεύσεως

Οἱ διεργασίες στὴν ἀντιπολίτευση ἐπιταχύνονται, μετὰ τὴν ἀλλαγὴ ἡγεσίας στὸ ΚΚΕ καὶ τὴν ἀνοικτὴ σύγκρουση τῶν δύο τάσεών του στὸν ΣΥΡΙΖΑ• τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα ἔχει χάσει μεγάλο μέρος τῆς ἀπηχήσεώς του, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἄξονα ἀναφορᾶς γιὰ τὴν παραδοσιακὴ ἀριστερὰ στὴν χώρα μας, καθὼς ἀρκετοὶ ἀκόμη συνωθοῦνται γιὰ ἰδεολογικὴ ἐπικάλυψη. Ὁ Δημήτρης Κουτσούμπας θὰ δείξει τὴν προσωπική του συνεισφορὰ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, καθὼς ἡ Ἀλέκα Παπαρήγα διατηρεῖ τὴν προεδρία τῆς Κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος τοῦ κόμματος• ἡ ἀνανέωση ἔρχεται, ἀλλὰ ὑπὸ ποίους ὅρους; Στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἡ σύγκρουση δείχνει τὸ πόσο δύσκολη εἶναι ἡ συμβίωση τῶν δύο τάσεων, καθὼς ἀμφισβητεῖται ὁ τρόπος λήψεως τῶν ἀποφάσεων, ἡ θέση ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη καὶ οἱ πολιτικὲς συμμαχίες. Δηλαδή, εἶναι δύο διαφορετικὰ πράγματα.