Συμφωνία πολιτικῶν ἀρχηγῶν

Ἡ συμφωνία τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν, γιὰ τὶς ἀπολύσεις τῶν ἐπιόρκων καὶ τὶς μεταρρυθμίσεις τοῦ δημοσίου τομέως, ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως• ἡ ταλαιπωρία ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴν ἐμμονὴ τῆς ΔΗΜΑΡ γιὰ τὴν προάσπιση τῶν κομματικῶν της στελεχῶν καὶ τρωκτικῶν τοῦ δημοσίου. Ὁ ἀντίκτυπος στὰ κόμματα εἶναι ἔντονος, καθὼς ὁλόκληρη ἡ ἀντιπολίτευση καταδίκασε τὶς ἀπολύσεις καὶ ἐπιβεβαίωσε τὴν παρασιτικὴ ἐπιβίωση τῶν ἀνθρώπων της• τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μαθαίνει ποιοὶ καὶ πόσοι εἶναι οἱ ἀργόμισθοι τοῦ δημοσίου καὶ ἀντιλαμβάνεται τὴν κοροϊδία τῆς ἐπὶ τριετία ἀπογραφῆς τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, ποὺ ὅλο γινόταν κι ὅλο καὶ ἔμεινε ἡμιτελής. Ἄλλωστε ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς τῆς ἐποχῆς ἀπολαμβάνει μετεκπαιδεύσεως στὴν Ἀμερική, μαζὶ μὲ τὸν πρωθυπουργό του• τὰ πολλαπλὰ δεσμὰ τῆς ἀτλαντικῆς ἐπικυριαρχίας τώρα ἀποκαλύπτονται, μὲ τὶς διασυνδέσεις τῶν τρωκτικῶν μὲ τοὺς πολυποίκιλους παρακρατικοὺς μηχανισμούς.