Πρὸς ἐκτόνωση Κορεατικοῦ

Τὸ Κορεατικὸ βαίνει πρὸς ἐκτόνωση, μετὰ τὶς αὐστηρὲς παρεμβάσεις τῆς Κίνας καὶ τῆς Ρωσίας στὸν παχολούλη δεσπότη τῆς κομμουνιστικῆς χώρας• οἱ συναντήσεις τοῦ Τζὼν Κέρρυ στὸ Πεκῖνο, μὲ τὸν Χὶ Τζιπίνγκ, θεωροῦται ὡς ἐπιστέγασμα τῆς διαδικασίας, καθὼς ἡ Οὐάσιγκτον ἄκουσε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τὶς συμβουλὲς γιὰ τήρηση χαμηλῶν τόνων ἀπέναντι στὶς προκλήσεις. Πολιτικὰ τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὴν ἀπουσία ἀπ’ τὴν δημοσιότητα τοῦ ἡγέτου τῆς Βορείου Κορέας ἐπὶ δεκαπενθήμερον καὶ μάλιστα σὲ περίοδο κρίσεως, ὅταν διατηροῦν σὲ πρῶτο ἐπίπεδο τὴν προσωπολατρία. Διπλωματικὲς πηγὲς ἀναφέρουν ὅτι οἱ μυστικὲς παρεμβάσεις Κινέζων καὶ Ρώσων ἀποδίδουν καρπούς, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν αὔξηση τῆς ἐπισιτιστικῆς βοήθειας πρὸς τὸν βορεοκορεατικὸ λαό• ἄλλωστε ἔτσι τελείωναν πάντοτε τὶς τελευταῖες δεκαετίες οἱ κρίσεις στὴν κορεατικὴ χερσόνησο. Ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν βρίσκεται στὸ Τόκυο γιὰ συνομιλίες, ἐνῶ οἱ εὐφάνταστοι πολεμικοὶ τουρίστες αὐξάνονται στὰ παρατηρητήρια τῶν διαβάσεων τῶν δύο κρατῶν.