Μέρκελ, εὐγενικὴ ἄρνηση

Ἀπογοητευμένος ἔφυγε ἀπ’ τὸ Βερολίνο ὁ Νταίηβιντ Κάμερον, μετὰ τὶς συνομιλίες του μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ• οἱ δύο ἡγέτες διαφώνησαν ριζικὰ ὡς πρὸς τὸ μέλλον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μὲ τὴν καγκελάριο ἐπιμένειν ὅτι, δὲν ὑπάρχει περίπτωση ἀποδοχῆς ἁπαλύνσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν, παρὰ μόνο ἐνισχυσεώς τους. Ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς ἔγινε δεκτός, μὲ τὴν οἰκογένειά του, στὴν ἐπίσημη κατοικία τὸ Σαββατοκύριακο, ἀλλὰ ἡ σκληρὴ Γερμανίδα δὲν ἄλλαξε καθόλου θέσεις• ὁ ἔλεγχος τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τῶν φορολογικῶν παραδείσων ἀποτελεῖ κύρια προϋπόθεση γιὰ τὴν πολιτικὴ ἕνωση τῆς Εὐρωζώνης, μὲ μέσο της τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά. Τὸ Λονδίνο γνωρίζει ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀποδοχὴ αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ἀπ’ τοὺς Εὐρωσκεπτικιστὲς Ἐγγλέζους καὶ ἐπιδιώκει τὴν ἀναθεώρηση τῆς Συνθήκης τῆς Λισαβῶνος, πρὶν ἀπ’ τὸ δημοψήφισμα, γιὰ παραμονὴ στὴν Ἕνωση, τὸ 2017. Οἱ Γερμανοὶ ἀντιθέτως πιστεύουν ὅτι ἕως τότε θὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ πολιτικὴ ἕνωση.