Σαμαρᾶς, ἀλλαγὴ σελίδας

Ἡ κατάσταση ἀλλάζει, ὑπογράμμισε ὁ πρωθυπουργός, σὲ τηλεοπτικὸ μήνυμά του γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα καὶ τὴν διαμόρφωση αἰσιόδοξων προοπτικῶν γιὰ τὴν ἀνάκαμψη• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀναφέρθηκε στὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ στὴν ἐξασφάλιση τῶν προϋποθέσεων, χωρὶς τὴν ἐπιβολὴ προσθέτων μέτρων, ἐνῶ προέβλεψε μείωση τῶν φορολογικῶν βαρῶν, ὅπως τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση τὸν Ἰούνιο, ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν μέσα στὸ μῆνα καὶ σημαντικὴ ἐνίσχυση τῆς ρευστρότητος τῆς ἀγορᾶς, γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Εἶναι τὸ πρῶτο παρήγορο μήνυμα μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια συνεχῶν κακῶν εἰδήσεων, ἐνῶ καὶ ἡ τρόϊκα ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῆς χώρας μας γιὰ τὴν δημοσιονομική της προσαρμογή• φυσικὰ τὰ προβλήματα δὲν λύθηκαν ὅλα, συνέχισε ὁ πρωθυπουργός, ἀλλὰ φυσάει πλέον ἄλλος ἀέρας τὸν ὁποῖο θὰ αἰσθανθοῦμε περισσότερο μὲ τὴν αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ ἀπ’ τὸν ἑπόμενο μῆνα. Ἐπιστρέφει τὸ χαμόγελο στὰ χείλη μας.