Ἀποκατάσταση ἐμπιστοσύνης

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀποδεικνύεται, μὲ τὴν πληθώρα τῶν προσφορῶν γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, τὴν προθυμία ἐφοπλιστῶν καὶ ἄλλων κεφαλαιούχων γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν καὶ τὰ καλὰ σχόλια ἀπ’ τὸν ἔγκυρο διεθνῆ τύπο• εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ἔχουν ἀλλάξει πολλὰ τὸν τελευταῖο χρόνο, μὲ πρώτη τὴν ψυχολογία τοῦ κόσμου καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς χώρας. Ἤδη σήμερα ἀνακοινώνονται τὰ μέτρα γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν ὑπερχεωμένων νοικοκυριῶν, μὲ τὴν παράταση σὲ τετραετία τῆς ἐξυπηρετήσεώς τους, ἀλλὰ καὶ ἀρχίζει σταδιακὰ ἡ ἐπανέναρξη τῶν δημοσίων ἔργων• ἡ ἀγορὰ ζεῖ τὴν διαφορὰ κι αὐτὸ φαίνεται στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, μὲ τὶς αἰτήσεις τους για χρηματοδότηση ἀπ’ τὶς τράπεζες, στὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος τῶν 550 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Μόνο ἡ διαπλοκὴ δὲν ἀντιλαμβάνεται τίποτε, πιστὴ στὶς ἀτλαντικὲς ἐντολές της• συνεχίζει τὸ τροπάριο τῆς καταστροφολογίας, μόνη κι ἔρημη αὐτή.